|
|
|
|
|
|
|
|
Ori Luciano
1928 - 2007 (I)

Poesia Oggetto, 1972
Mixed Media
Mixed média
Mixed media

Schublade/Tiroir/Drawer 10